AR&GE
   Günümüzde firmaların ayakta kalabilmesi ve rekabet edilebilirlik açısından Ar-Ge ve İnovasyon büyük öneme sahiptir. Avrupa İşletmeler Ağı ofislerinden biriyle irtibata geçmeniz ve firma profilinizin oluşturulması halinde Horizon 2020, EUREKA ve EUROSTARS gibi AB, Ar-Ge ve İnovasyon programları kapsamında açık olan veya açılması planlanan proje çağrılarını Avrupa İşletmeler Ağı çalışanları olarak sizin için takip ediyoruz. Ayrıca Horizon 2020, EUREKA ve EUROSTARS gibi AB, Ar-Ge programlarına proje sunmak üzere ortak arayan veya hizmetini sunmak isteyen firma/kurum ilanlarını sizin için takip ediyoruz.

   Firmanızın faydalanabileceği destekleri belirlemeniz açısından bahsi geçen projeler hakkında bilgi sahibi olmanız önem teşkil etmektedir.
          HORIZON 2020

   Çerçeve Programları'nın başlıca amaçları arasında, Avrupa'nın bilimsel ve teknolojik temelinin güçlendirilmesi, endüstriyel rekabetin desteklenmesi ve ülkeler arası işbirliğinin teşvik edilmesi sayılabilir. AB'nin Mart 2000'de yapılan Zirve Toplantısı'nda belirtilen ve Lizbon Stratejisi olarak adlandırılan strateji kapsamında ise, AB'nin "dünyanın en dinamik rekabetçi bilgi temelli ekonomisi” olması hedeflenmiştir. Bütünleştirilmiş bir Avrupa Araştırma Alanı oluşturmayı hedefleyen ve 2014-2020 yıllarında yürürlükte olan HORIZON 2020 AB'nin bu hedefe ulaşması amacıyla şekillendirilmiştir. 

   Detaylı bilgi için tıklayınız.
          EUREKA

   Pazar odaklı, kısa sürede ticarileşebilecek ürün ve süreçlerin geliştirilmesine yönelik projelerin desteklendiği uluslararası Ar-Ge destek programıdır. EUREKA, Avrupa ülkelerindeki sanayi ve araştırma kuruluşlarının dünya pazarlarındaki rekabet gücünü artıracak ileri teknolojilerin, ürünlerin ve hizmetlerin araştırılması ve geliştirilmesini, ülkeler arasında ortak projeler oluşturulmasını ve yürütülmesini teşvik etmek için kurulan uluslararası işbirliği platformudur. 

 


          EUROSTARS

   Avrupa Komisyonu ve EUROSTARS üye ülkelerinin Avrupa'daki KOBİ'lerin rekabetçiliğinin arttırılması için başlattıkları KOBİ'lere özel, hızlı ve etkin bir destek programıdır. EUROSTARS herhangi bir teknoloji alanı ve sektör ayrımı yapmaksızın AR-GE odaklı faaliyetler yürüten KOBİ'lerin ve büyük ölçekli işletmelerin AR-GE projelerinin desteklenmesini amaçlamaktadır.

    


     EUREKA ve EUROSTARS hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bize ulaşın.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------